Regulamin Forum
Ogólne zasady Forum.


  1. Firma Maniera Service, twórca pierwszej wieszowskiej sieci internetowej Wieszowa NET, udostępnia swoim abonentom możliwość korzystania z forum,
      które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i  myśli na tematy głównie związane z  funkcjonowaniem sieci oraz życiem codziennym na terenie gminy Zbrosławice.         1. W dalszej części regulaminu przez słowo Forum rozumieć należy Forum sieci Wieszowa NET.

         2. W dalszej części regulaminu przez słowo administratorzy rozumieć należy: właściciele forum, czyli firma Maniera Service, a także osoby
            które nie są pracownikami firmy Maniera Service, pełnią jednak na forum funkcje zarządzające (administratorzy/moderatorzy).

         3. Firma Maniera Service zastrzega sobie prawo do wyłączenia usługi forum bez podawania przyczyn takiego działania.

         4. Forum jest zarządzane przez Maniera Service i/lub wybrane osoby, które pełnią przydzielone funkcje na zasadzie dobrowolnego wolontariatu.

         5. Firma Maniera Service nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.

         6. Firma Maniera Service zastrzega sobie prawo do dodawania postów i bannerów reklamujących usługi własne jak i osób trzecich.Zasady bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Forum.


   2. Zakładanie konta na Forum jest dobrowolne.

   3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.

   4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum postów:


         1. sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym,

         2. związanych z pornografią, używkami,

         3. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich,

         4. wulgarnych,

         5. propagujących przemoc,

         6. obrażających uczucia religijne,

         7. naruszających prawa innych osób,

         8. zawierających przekazy reklamowe nieuzgodnione z administracją forum.


   5. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia
      treści, o których mowa w pkt. 4.1 - 4.8 tego regulaminu.Profil, konto i prawa użytkownika.


   6. Osoba zakładająca konto na Forum tym samym akceptuje niniejszy regulamin.

   7. Nazwa konta (nick, ksywa, itp.) powinna być czytelna dla innych użytkowników Forum.

   8. Nazwa konta nie może być wulgarna, zbudowana ze znaków specjalnych: |? \ , itd. Konto naruszające ten punkt zostanie usunięte przez
      administrację bez powiadomienia, a adres IP zostanie zablokowany.

   9. Podpis w profilu Użytkownika nie może zawierać obrazka, zaś linie tekstu mogą być maksymalnie 3.

  10. Forumowicz ma prawo zgłaszać własne propozycje zmian tego regulaminu.

  11. Forumowicz ma prawo zmienić nazwę swojego istniejącego konta, w tym celu powinien zgłosić taką chęć przez PW lub e-mail któregoś z administratorów.

  12. Obowiązkiem Forumowicza przed publikacją postu jest  sprawdzenie jego poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej oraz stylistycznej.

  13. Forumowicz ma prawo poprosić administrację o usunięcie swojego postu/tematu.

  14. Za umieszczenie w polu profilu: adres www, odnośnika do strony niezgodnej z punktem 4 tego regulaminu administracja ma prawo zawiesić konto, a w
      skrajnych przypadkach może usunąć konto bez powiadomienia.

  15. Forumowicz ma prawo do bezpłatnego zamieszczania na Forum ogłoszeń prywatnych, nie związanych z działalnością zarobkową.

  16. Reklama działalności gospodarczej/finansowej/prawnej może zostać umieszczona na Forum po uzgodnieniu z firmą Maniera Service.

  17. Dla ogłoszeń prywatnych nie związanych z siecią Wieszowa NET przeznaczony jest dział Ogłoszenia zewnętrzne.

  18. Obowiązkiem Forumowicza w przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu forum bądź złamania regulaminu jest poinformowanie administracji.


Dodawanie ogłoszeń w dziale Ogłoszenia zewnętrzne.


  19. Umieszczanie ogłoszeń w dziale Ogłoszenia zewnętrzne"jest dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Forum.

  20. Tematy w dziale "Ogłoszenia zewnętrzne" muszą być sforumłowne według poniższych zasad:

       Przed opisem przedmiotu transakcji piszemy w nawiasach []  - wyłącznie kwadratowych! - jej rodzaj, np:
      [kupię] zestaw głośników 5.1
      [sprzedam] komplet bombek choinkowych
      [oddam] gruz czysty
      [zamiana] VW VAN na mniejszy za dopłatą  21. Ogłoszenie [sprzedam] powinno zawierać sugerowaną cenę sprzedaży.

  22. Blokowanie i usuwanie ogłoszeń. Ogłoszenia w dziale "Ogłoszenia zewnętrzne" kasowane są automatycznie po 60 dniach od daty ostatniej odpowiedzi (w przypadku braku odpowiedzi będzie to 60 dni od umieszczenia tematu na forum).

  23. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadmi Forum administratorzy i moderatorzy mają prawo do zablokowania (do momentu wyjaśnienia i wprowadzenia ewentualnych poprawek) ogłoszenia lub w przypadku nagminnego
      niestosowania się do tych zasad - automatycznego kasowania ogłoszeń bez podania przyczyn.

  24. Wyrażenie zgody. Osoba pisząca ogłoszenie na Forum sieci Wieszowa NET w dziale Ogłoszenia zewnętrzne automatycznie zgadza się z powyższymi zasadami i akceptuje Regulamin Forum.


Uwagi i postanowienia końcowe


  25. Nieznajomość regulaminu Forum nie zwalnia od ponoszenia konsekwencji związanych z łamaniem zasad w nim zawartych.